معرفی گروه

گروه شيمي دانشگاه صنعتي اميركبير از گروههاي مستقل دانشگاه است كه در مقطع تحصيلات تكميلي (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشجو می‌پذيرد. دانشجويان اين گروه در رشته های شيمي كاربردي، شيمي آلي، شيمي تجزيه و شيمي معدني تحصيل مي نمايند.اين گروه علاوه بر تربيت دانشجويان در رشته‌های فوق، مسئوليت ارائه دروس سرويس (دروس شيمي عمومي و آز- شيمي عمومي ) به دانشجويان ديگر دانشكده ها را برعهده دارد. اين گروه با همت و تلاشهاي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي درصدد است نقش ارزنده اي را در توسعه علم و پيشرفت جامعه علمي كشور داشته باشد.

 

 

تاریخچه گروه

فعاليت آموزشي گروه شيمي با راه‌اندازي بخش علوم‌پايه دانشگاه در سه گروه آموزشي رياضي، فيزيك و شيمي و ارائه دروس سرويس به دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشگاه همزمان با تاسيس دانشگاه آغاز گرديده است. از سال 1367 به بعد با تاسيس دانشكده‌ رياضي و علوم كامپيوتر و نيز دانشكده فيزيك و علوم هسته‌اي، اين گروه با نام گروه شيمي به فعاليت خود ادامه داد. گروه شيمي از سال 1376 فعاليت علمي و آموزشي خود را با راه‌اندازي دوره‌ي كارشناسي‌ارشد در رشته‌ شيمي كاربردي گسترش داد و از سال 1388 با جذب دانشجو در دوره‌ي دكتري در رشته‌ شيمي كاربردي و دورههاي كارشناسي‌ارشد در شيمي تجزيه، شيمي آلي و شيمي‌معدني گامي موثر براي توسعه تحصيلات‌تكميلي برداشته شد. در حال حاضر اين گروه با توجه به سابقه طولاني فعاليت آموزشي و پژوهشي خود و با در اختيار داشتن حدود 15عضو هيات علمي (اصلي و همكار) و نيز با راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي خود، پتانسيل لازم  براي ايجاد گرايش هاي  نانوشيمي، شيمي پليمر و شيمي‌فيزيك و كسب مجوز و اعلام موجوديت به عنوان دانشكده شيمي را فراهم نموده است.

 

 

افتخارات گروه