امکانات گروه

فضاي گروه  

فضاي آموزشی، پژوهشی واداري این گروه واقع در ساختمان ذکریای رازی،خیابان سعیذ، کوچه نایینی، جنب ساختمان دانشكده های مهندسي صنایع و فیزیک در چهار طبقه این ساختمان كه شامل دفتر گروه، اتاق شورا، کلاس های درس، آزمايشگاه ها، اتاقهاي اساتيدو کارشناسان و اتاق دانشجویان دکتری است، مستقرمي باشد.

 

سايت كامپيوتر

سايت گروه، داراي  كامپيوترهایی است كه با نرم افزارهاي عمومي واتصال به شبكه دانشگاه، براي استفاده دانشجويان مهيا شده است.       

 

 

آزمايشگاه آموزشی

آزمايشگاه شيمی عمومي،يك آزمايشگاه آموزشي در گروه است كه در آن  يكي از دروس عمليدانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه بعنوان آز- شيمي عمومي ارائه مي شود.

 

آزمايشگاه پژوهشي

گروه شيمي، داراي دو آزمايشگاه تحقيقاتي تحت عنوان، آزمايشگاه نانو شیمی و آزمايشگاه انرژی های نو است كه دانشجويان ارشد ودكتري گروه، پروژه هاي تحقيقاتي خود را در اين آزمايشگاه ها انجام مي دهند .آزمايشگاه نانو شیمی غالبا بعنوان آزمايشگاه سنتز مواد وآزمايشگاه انرژی های نو بعنوان آزمايشگاه آناليز دستگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد.