امکانات گروه

فضاي گروه  

فضاي آموزشی، پژوهشی واداري این گروه واقع در ساختمان ذکریای رازی،خیابان سعیذ، کوچه نایینی، جنب ساختمان دانشكده های مهندسي صنایع و فیزیک در چهار طبقه این ساختمان كه شامل دفتر گروه، اتاق شورا، کلاس های درس، آزمايشگاه ها، اتاقهاي اساتيدو کارشناسان و اتاق دانشجویان دکتری است، مستقرمي باشد.

 

سايت كامپيوتر

سايت گروه، داراي  كامپيوترهایی است كه با نرم افزارهاي عمومي واتصال به شبكه دانشگاه، براي استفاده دانشجويان مهيا شده است.       

 

 

آزمايشگاه آموزشی

آزمايشگاه شيمی عمومي،يك آزمايشگاه آموزشي در گروه است كه در آن  يكي از دروس عمليدانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه بعنوان آز- شيمي عمومي ارائه مي شود.

 

گروه شيمي، داراي هفت آزمايشگاه تحقيقاتي و پژوهشی تحت عنوان، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی،آزمايشگاه شیمی تجزیه ،آزمایشگاه شیمی آلی ، آزمایشکاه شیمی معدنی ، آزمایشگاه شیمی پلیمر ، آزمایشگاه انرژی های نو و آزمایشگاه شیمی فیزیک است كه دانشجويان ارشد ودكتري گروه، پروژه هاي تحقيقاتي خود را در اين آزمايشگاه ها انجام مي دهند