تحقيق و پژوهش

دسترسي سريع

آزمايشگاه ها

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه شیمی آلی

سرپرست : الهه کوثری

آزمایشگاه شیمی تجزیه

سرپرست : ليلا ناجی

آزمایشگاه شیمی فیزیک

سرپرست : محمدحسن موسی زاده

آزمایشگاه شیمی معدنی

سرپرست : زهرا شريعتي‌نيا

آزمایشگاه شیمی پلیمر

سرپرست : زاهد احمدی

آزمايشگاه انرژي‌هاي نو

سرپرست : مهران جوانبخت

آزمايشگاه نانوشیمی

سرپرست : مجيد عبدوس

اخبار