تحقيق و پژوهش

دسترسي سريع

آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمايشگاه انرژي‌هاي نو

سرپرست : مهران جوانبخت

آزمايشگاه نانوشیمی

سرپرست : زهرا شريعتي‌نيا

اخبار