آزمايشگاه نانوشیمی

آزمايشگاه نانوشیمی

  • معرفي

اين آزمايشگاه تحقيقاتي در مهرماه سال ١٣٩٠ در گروه شيمي افتتاح گرديده و انواع خدمات پژوهشي را به دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري ارائه مي نمايد. اين آزمايشگاه مجهز به دستگاههاي زير مي باشد كه به كمك اين دستگاهها كارهاي سنتز و شناسايي اوليه مواد آلي، معدني، پليمري و نانوذرات توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي انجام مي گيرد

 

تجهيزات آزمايشگاه نانو شيمي:


1- اولتراسونيك


2- كوره


3- روتاري


4- دستگاه نقطه ذوب


5- اسپكتروفتومتر يووي


6- سانتريفيو‍ژ


7- آون خلا


8- هيتر- همزن مغناطيسي


9- ترازو تا چهار رقم اعشار


10- پمپ خلا


11-  pH متر


12- حمام بن ماري