آزمايشگاه انرژي‌هاي نو

آزمايشگاه انرژي‌هاي نو

  • معرفي

 در اين آزمايشگاه امكان پژوهش در زمينه الكتروكاتاليست‌ها و غشاهاي پيل سوختي، لايه نشاني و ساخت سلول‌هاي خورشيدي، تهيه و بررسي مواد الكترودي، باتري‌ها و خازن‌ها وجود دارد. امكانات اين آزمايشگاه بيشتر تجهيزات دستگاهي بوده كه در بسياري از حوزه‌هاي تحقيقاتي شيمي به كار مي‌رود.


 

تجهيزات آزمايشگاه


1- دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا (HPLC)

2- دستگاه UV-Vis

3- دستگاه لايه نشاني دوراني

4- دستگاه اسپكترو فلوريمتر

5- دستگاه هدايت‌سنج

6- آون

 PH -7متر

8- ترازوي آناليتيكال

9- ماژول فيلتراسيون

10- كوره الكتريكي

11- دستگاه آب‌مقطرگيري

12- فوتومتر نشر شعله‌اي

13- اپليكاتور

14.  حمام اولتراسونيك