هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

مجيد عبدوس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:phdabdouss44@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545804

حسین سالار آملی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:salar@irost.org

شماره تلفن:64545891

مهران جوانبخت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: javanbakht@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545806

زهرا شريعتي‌نيا

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:shariati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545810

الهه کوثری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kowsarie@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545802

حسن حسینی منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hh.monfared@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545776

ليلا ناجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:leilanaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545807

زاهد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:zahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545777

محمدحسن موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mousazadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545801

سعیده سرآبادانی تفرشی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.s.tafreshi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545786

اساتید بازنشسته

حسين معيری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:hossein@aut.ac.ir

شماره تلفن:اخبار