هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

وحید حدادی اصل

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:haddadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545780

زاهد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:zahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545777

مهران جوانبخت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: javanbakht@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545806

حسین سالار آملی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:salar@irost.org

شماره تلفن:64545891

سعیده سرآبادانی تفرشی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.s.tafreshi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545786

زهرا شريعتي‌نيا

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:shariati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545810

مجيد عبدوس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:phdabdouss44@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545804

الهه کوثری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kowsarie@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545802

محمدحسن موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mousazadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545801

ليلا ناجی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:leilanaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545807

اساتید بازنشسته

حسين معيری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:hossein@aut.ac.ir

شماره تلفن:


اساتید همکار

حمید مدرس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hmodares@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543176


اخبار