اساتيد شیمی تجزیه

حسین سالار آملی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:salar@irost.org

شماره تلفن:64545891

مهران جوانبخت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: javanbakht@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545806

ليلا ناجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:leilanaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545807