اساتيد شیمی تجزیه

مهران جوانبخت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: javanbakht@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545806

ليلا ناجی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:leilanaji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545807