اعضای هیات علمی گروه مهندسی انرژی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
دکتر سعید طالبی (مدیر گروه)
فیزیک و مهندسی انرژی

مرتبه: استادیار

 
دکتر حسین آفریده
فیزیک و مهندسی انرژی

مرتبه: استاد

 
دکتر مریم فانی
 فیزیک و مهندسی انرژی
مرتبه: استادیار

 
دکتر مجید صفار اول
دانشکده
مهندسی مکانیک
مرتبه: استاد

 
دکترعباس عباسی
دانشکده مهندسی مکانیک
مرتبه: استاد

 
دکتر حمید نادران
دانشکده مهندسی مکانیک

مرتبه: استاد یار

 
سید حسین حسینیان
دانشکده مهندسی برق
مرتبه: استاد

 
دکتر غلامحسین ریاحی دهکردی
دانشکده مهندسی برق
مرتبه: دانشیار

 
دکترمرتضی محمدی اردهالی
دانشکده مهندسی برق
مرتبه: دانشیار

 
دکتر مهران تاج فر
دانشکده مهندسی هوا-فضا
مرتبه: دانشیار

 
دکتر سحر نوری
دانشکده مهندسی هوا-فضا
مرتبه: استادیار

 
دکتر سید مجید اسماعیلی فر
دانشکده مهندسی هوا-فضا
مرتبه: استادیار