شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/7 | 
پذیرش دانشجو در رشته مهندسی انرژی:
پذیرش از طریق کنکور سراسری می باشد. داوطلبین می توانند در کنکور سراسری کارشناسی ارشد در کد رشته های مربوط به رشته های مهندسی مکانیک یا مهندسی برق یا فیزیک شرکت کرده و پس از احراز شرایط لازم در انتخاب رشته، رشته مهندسی انرزی را در گرایش مورد نظر انتخاب کنند.