هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

اساتید شیمی آلی

مجید عبدوس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی :phdabdouss44aut.ac.ir

شماره تلفن:64545804

الهه کوثری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kowsarieaut.ac.ir

شماره تلفن:64545802

اساتید شیمی تجزیه

حسین سالار آملی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:salarirost.org

شماره تلفن:64545891

مهران جوانبخت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: javanbakhtaut.ac.ir

شماره تلفن:64545806

لیلا ناجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:leilanajiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545807

اساتید شیمی فیزیک

محمدحسن موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mousazadehaut.ac.ir

شماره تلفن:64545801

سعیده سرآبادانی تفرشی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.s.tafreshiaut.ac.ir

شماره تلفن:02164545786

اساتید شیمی کاربردی

زاهد احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:zahmadiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545777

اساتید شیمی معدنی

زهرا شریعتی‌نیا

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:shariatiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545810

حسن حسینی منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hh.monfaredaut.ac.ir

شماره تلفن:02164545776

   CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1542 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر