هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

اساتید شیمی آلی

مجید عبدوس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی :phdabdouss۴۴aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۴

الهه کوثری

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kowsarieaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۲

اساتید شیمی تجزیه

حسین سالار آملی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:h.salaramoliaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۹۱

مهران جوانبخت

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: javanbakhtaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۶

لیلا ناجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:leilanajiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۷

اساتید شیمی فیزیک

محمدحسن موسی زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mousazadehaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۱

سعیده سرآبادانی تفرشی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.s.tafreshiaut.ac.ir

شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۸۹۲

اساتید شیمی کاربردی

زاهد احمدی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:zahmadiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۷۷۷

اساتید شیمی معدنی

زهرا شریعتی‌نیا

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:shariatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۱۰

حسن حسینی منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hh.monfaredaut.ac.ir

شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۷۷۶

فاطمه نجابت

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:f.nejabataut.ac.ir

شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۸۰۳

   CAPTCHA
دفعات مشاهده: 26674 بار   |   دفعات چاپ: 1532 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر