آزمایشگاه شیمی عمومی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 
   

آزمایشگاه شیمی عمومی

 
مسئول آزمایشگاه: دکتر سید محمود رضایی درویشی

کارشناس آزمایشگاه: 

 معرفی آزمایشگاه

درس عملی آزمایشگاه شیمی عمومی برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته های فنی و مهندسی مرتبط با شیمی، که یکی از واحدهای اصلی درسی است، دراین آزمایشگاه ارائه میشود.این درس یک واحدی است و زمان ارائه این درس در هفته 2 ساعت می باشد.

زمینه های تحقیقاتی

وسایل ودستگاههای  موجود در آزمایشگاه :

 

علاوه برانواع شیشه آلات و لوازم آزمایشگاهی، دستگاه های موجود در این آزمایشگاه عبارتنداز:

دستگاه آب مقطرگیری، کنداکتومتر،آون معمولی،ترازو تا سه رقم اعشار، حمام آب (بن ماری)، PH مترو اسپکتروفتومتر، که دانشجویان از آنها با توجه به آزمایش مورد نظر استفاده می نمایند.


 

سر فصل آزمایشگاه شیمی عمومی

 ·    آشنایی با محیط آزمایشگاه، علائم و هشدارها در مورد مواد شیمیایی ، اصول مهم ایمنی، کمک های اولیه و مقررات وشرح وظایف در آزمایشگاه.

 ·   آشنایی با وسایل شیشه ای ولوازم آزمایشگاهی و کاربرد صحیح آنها، آشنایی با ترازوهای مکانیکی و الکتریکی

 ·   آشنایی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بعضی از مواد پرکاربرد در آزمایشگاه های شیمی و نحوه محلول سازی و آشنایی با واحدهای غلظت محلولها

 ·   تعیین غلظت محلول ها با استفاده از جرم حجمی

 

·   تعیین اکی‌والان فلز

 ·   تعیین جرم مولکولی مایعات فرار و گازها

 ·   اندازه ‌گیری سرعت واکنشهای شیمیایی

 ·   تعادل شیمیایی 

 ·   اسپکتروفتومتری

 ·   تیتراسیون اسید و باز

 ·   تیتراسیون‌ اکسایش – کاهش  

 ·   تعیین سختی آب

·   بررسی قانون بقاء جرم

·     PH متری

·     هدایت سنجی 

·     حلالیت

 

 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3737 بار   |   دفعات چاپ: 216 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر