دستورالعمل اجرایی مقابله با کرونا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1399/5/27 | 
این دستورالعمل به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر رسیده است، جهت اجرا در تمامی اماکن دانشگاه، ابلاغ و لازم الاجرا می‌باشد. تمامی واحدها موظف به اجرای دقیق و کامل آن می‌باشند.
- فرم خود ارزیابی سلامت (تهیه شده توسط مرکز HSE که در سایت دانشگاه بارگزاری شده است)، باید توسط تمامی اعضای غیر هیات علمی (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و ...) تا آخر مردادماه و توسط تمامی اعضای هیات علمی (اعم از ...) تا آخر شهریور ماه تکمیل گردد. عدم تکمیل فرم مذکور تا تاریخ اعلام شده، به منزله تخلف اداری محسوب می‌گردد.
 - موارد مشکوک و قطعی بیماری کرونا در بین دانشجویان، اعضای غیر هیات علمی و اعضای هیات علمی به محض اطلاع باید توسط رئیس هر واحد به مرکز HSE گزارش داده شود.
- اقدامات لازم برای بیماران مشکوک (دانشجو، اعضای غیر هیات علمی و اعضای هیات علمی) طبق الگوریتم مرکز HSE باید اجرا گردد.
 
در ضمن راهنمای پیشگیری، درمان و مراقبت از بیماران کووید-۱۹، فرم خودارزیابی سلامت، الگوریتم اقدامات لازم برای بیماران مشکوک کرونا به پیوست می باشد. این دستورالعمل با توجه به شرایط فعلی تدوین شده ودر صورت هرگونه تغییر در شرایط و اعلام بصورت رسمی، در دستورالعمل اعمال خواهد شد.