ساخت دستگاه رطوبت سنج
شبکه یک سیماوشبکه۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
گرامیداشت زادروز دانشمند بزرگ ایرانی «ابوریحان بیرونی»

شبکه ۵ سیما - شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»

 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
پخش خبر تحصیل دانشجویان افغانستانی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
پخش گفتگوی دکتر سید احمد معتمدی

شبکه چهارم سیما «برنامه چرخ»

 | تاریخ ارسال: 1400/6/21 | 
پخش گزارش واکسیناسیون دانشگاهیان
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
معرفی سامانه های پخت شونده با نور مرئی  با قابلیت کاربرد در پرینت سه بعدی رزینی
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/18 | 
ترمیم زخم سوختگی با نانو الیاف ضد عفونت
شبکه ۵ سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
پخش گزارشی از دکتر «رضا مکنون» استاد دانشکده مهندسی عمران
شبکه چهار سیما برنامه «فوتون»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 | 
پخش گزارش ساخت سامانه پایش راه ها
شبکه خبر برنامه «نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/12 | 
پخش گزارش ساخت کاتالیست تصفیه مشتقات نفتی
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۲۱»/شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/5/24 | 
پخش خبر پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش
شبکه ۴ «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/5/18 | 
پخش گزارش افتتاح خوابگاه موقوفه آقای دکتر حسین ناصرالاسلامی
شبکه ۴ «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/5/17 | 
پخش خبر پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش
شبکه ۴ «بخش خبری ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
پخش گزارش دومین جایزه ملی لجستیک
 شبکه آموزش «برنامه دوربین هفت»
 
 | تاریخ ارسال: 1400/4/8 | 
پخش گزارش دستاوردهای شرکت کیمیا گهر
شبکه خبر «برنامه نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/4/7 | 
پخش گزارش تولید مواد آزمایشگاهی
شبکه خبر «برنامه نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/4/1 | 
پخش گزارش دستاوردهای محققان دانشکده مهندسی نساجی
شبکه خبر «برنامه نبض دانشجو»
 | تاریخ ارسال: 1400/3/31 | 
پخش خبر ساخت کاتالیست تصفیه هیدروژنی کاربردی در صنایع پالایش و پتروشیمی
شبکه چهار «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 |