بایگانی بخش آزمایشگاه­های تحقیقاتی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,532 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه نانوشیمی

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه انرژی‌های نو

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شیمی معدنی

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شیمی پلیمر

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شیمی تجزیه

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شیمی فیزیک

img_yw_news
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شیمی آلی