دانشکده شیمی- معرفی دانشکده
معرفی دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 

بدون شک گسترش فوق العاده علم شیمی در زمینه های نظری و عملی بیانگر نقش حساس آن در زندگی امروزه بشری است.به طوری که امروزه میزان برخورداری هر جامعه از تکنولوژی شیمیایی معیار قدرت وثروت و رفاه آن جامعه محسوب شده و جزئی از فلسفه زندگی درآمده است.
دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشکده هایی است که در مقطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری )در رشته های شیمی کاربردی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی و شیمی فیزیک دانشجو می پذیرد. این دانشکده دارای سه گروه شیمی کاربردی و آلی، گروه شیمی فیزیک و معدنی و گروه شیمی تجزیه و نانو می باشد. این دانشکده علاوه بر تربیت دانشجویان در رشته های فوق، مسئولیت ارائه دروس سرویس ( دروس شیمی عمومی و آز شیمی عمومی ) به دانشجویان دیگر دانشکده ها را بر عهده دارد. این دانشکده با همت و تلاش اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در صدد است نقش ارزنده ای در توسعه علم و پیشرفت جامعه علمی کشور داشته باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find-21.2124.2291.fa.html
برگشت به اصل مطلب