دانشکده شیمی- پیام ریاست دانشکده
پیام ریاست دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/17 | 

 امروزه می­ توان اذعان نمود که دنیای شیمی گستره وسیعی در توسعه زندگی انسانها را به خود اختصاص داده است. علم شیمی علمی فراگیر با آینده ای روشن و رو به گسترش است که می­توان آن را پایه رشد جهان آینده دانست. دانشکده شیمی دانشگاه پر افتخار صنعتی امیرکبیر جایگاهی مناسب برای تحصیل علم، آموزش و همچنین تحقیقات صنعتی برای رشد کشور است. بر این اساس این دانشکده مقدم کلیه دانشجویان علاقمند به رشته شیمی و متخصصین و صنعتگران مرتبط با این رشته را گرامی می­دارد.

                                                                دکتر مجید عبدوس

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find-21.3134.3839.fa.html
برگشت به اصل مطلب