دانشکده شیمی- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

نام : امیر احمدی‌آشتیانی

مسئولیت:اداری پشتیبانی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۰

نام : معصومه فلاحی

مسئولیت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۵

نام : لیلا ریاحی

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۷۸۸

نام: سیده زهره امامی زاده
مسئولیت: کارشناس آموزش و پژوهش
کارشناس امور پشتیبانی
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۸۹۰

نام : علی مراد بیات

مسئولیت: خدمات

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۹

   
   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find-21.3218.3924.fa.html
برگشت به اصل مطلب