دانشکده شیمی- کارکنان
کارکنان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

نام : امیر احمدی‌آشتیانی

مسئولیت:اداری پشتیبانی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۸

نام : شهبا تمهیدی

مسئولیت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۵

نام : لیلا ریاحی

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۷۸۸

نام : 

مسئولیت:  

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۹۰

نام : اعظم غلامی

مسئولیت: مسئول دفتر

شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۵۷۸۰


نام :

مسئولیت: خدمات

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۸۰۹

   
   
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=21.3218.3924.fa
برگشت به اصل مطلب