دانشکده شیمی- آزمایشگاه­های تحقیقاتی
آزمایشگاه شیمی پلیمر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

آزمایشگاه شیمی پلیمر

 
مسئول آزمایشگاه: دکتر زاهد احمدی

کارشناس آزمایشگاه: 

 معرفی آزمایشگاه

 آزمایشگاه پلیمر  با تاکید بر پشتوانه علمی و توانمندی ها و با استفاده از امکانات و تجهیزات ویژه و دانش بنیان مبادرت بر توسعه فعالیت های پژوهشی و آزمون هایی دارد که در حوزه های نوین و مورد توجه صنعت پلیمر هستند.
از اینرو پاسخگو در راستای نیازهای پژوهشی و توسعه صنعت در مورد طراحی و اجرای آزمون های خاص صنعت پلیمر، تقاضا محور و پایه گذار روشهای خاص مرتبط با نیازمندی های صنعت است.
در این راستا تاکید بر پژوهش های کاربردی در زمینه پلیمرهای نوترکیب با ویژگی های انحصاری مانند رفتار حرارتی، پایداری و زیست تخریب پذیری است که در صنایع پلیمری و بسته بندی کاربرد دارد.

زمینه های تحقیقاتی

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=21.3242.3945.fa
برگشت به اصل مطلب