دانشکده شیمی- آزمایشگاه­های تحقیقاتی
آزمایشگاه نانوشیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

آزمایشگاه نانوشیمی

 
مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید رعبدوس  

کارشناس آزمایشگاه: 

 معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه تحقیقاتی در مهرماه سال ۱۳۹۰ در گروه شیمی افتتاح گردیده و انواع خدمات پژوهشی را به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می نماید. این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای زیر می باشد که به کمک این دستگاهها کارهای سنتز و شناسایی اولیه مواد آلی، معدنی، پلیمری و نانوذرات توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می گیرد

زمینه های تحقیقاتی

 

تجهیزات آزمایشگاه نانو شیمی:

۱- اولتراسونیک

۲- کوره

۳- روتاری

۴- دستگاه نقطه ذوب

۵- اسپکتروفتومتر یووی

۶- سانتریفیو‍ژ

۷- آون خلا

۸- هیتر- همزن مغناطیسی

۹- ترازو تا چهار رقم اعشار

۱۰- پمپ خلا

۱۱-  pH متر

۱۲- حمام بن ماری 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=21.3242.3947.fa
برگشت به اصل مطلب